Oznakowanie

Produkty zgodne z ISO 7010

Wybór odpowiednich znaków ewakuacyjnych i przeciwpożarowych jest ściśle określony przez przepisy prawne zawarte w polskich normach. Do niedawna w Polsce obowiązywały dwie normy, zwierające przepisy, co do których należało stosować się przy wyborze znaków. Obecnie, główne zastosowanie posiada nowa norma PN-EN ISO 7010:2012, jednak administracja państwowa dopuszcza do użytku oznaczenia ze starych norm.

Oznaczenia zgodne z prawem

Stare normy, obowiązujące do momentu wprowadzenia w życie dokumentu PN-EN ISO 7010 to:
– PN-92/N-01256/02 – znaki ewakuacyjne
– PN-92/N-01256/01 – ochrona przeciwpożarowa.
Asortyment sklepu internetowego znaki24.pl opiera się o wysokiej jakości oznaczenia prawne, wykonywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Posiadane przez firmę certyfikaty dopuszczenia gwarantują dostarczanie licznym instytucjom państwowym, podmiotom gospodarczym oraz klientom indywidualnym oznakowań zgodnych z wymogami aktualnej normy ISO 7010. Norma ta zastąpiła obowiązujące wcześniej normy PN-92/N-01256/02 oraz PN-92/N-01256/01. W ofercie sklepu znajdują się produkty z zakresu zasad BHP, charakteryzujące się odpowiednią kolorystyką oraz rozmiarem, wymaganymi przez normę.

Zalety znaków zgodnych z ISO 7010

Główną korzyścią, płynącą ze stosowania znaków zgodnych z normą PN-EN ISO 7010 jest ich powszechna rozpoznawalność oraz międzynarodowy charakter. Dzięki powszechnemu rozumieniu znaków możliwe jest ich wykorzystanie w miejscach użyteczności publicznej, odwiedzanych przez obcokrajowców. Oznaczenia zgodne ze starymi normami powinny być systematycznie wymieniane na nowe, ponieważ nowe są bardziej intuicyjne. Sprzyja to szybszej reakcji, a w konsekwencji łatwiejszemu ratowaniu życia. W sklepie znaki24.pl dostępne są oznaczenia wykonane na różnych materiałach, dzięki czemu te same znaki możemy stosować zarówno na budowie, jak i w placówkach medycznych czy na uczelniach.

Źródło: https://www.znaki24.pl/iso-7010.html