PIerwsza pomoc

Nauka podstawowych zasad pierwszej pomocy przedmedycznej

Nauka zasad udzielania pierwszej pomocy jest bardzo ważna, jako że każdy obywatel Polski ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, jeżeli jego własne bezpieczeństwo nie jest zagrożone. W tym celu uczniowie na każdym etapie edukacji zgłębiają zasady pierwszej pomocy, ucząc się jej najważniejszych elementów.

Podstawowe zasady pierwszej pomocy

Elementy pomocy przedmedycznej, które każdy z nas powinien znać, to zasady postępowania w przypadku pożaru, wypadku samochodowego, złamań otwartych i zamkniętych, urazów innego pochodzenia, metody sprawdzenia funkcji życiowych i ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, a w końcu sposób wykonania resuscytacji. Są to proste kroki, które może przyswoić i w razie wypadku wykonać każdy z nas, a zastosowanie się do nich może ocalić ludzkie życie. Nauka udzielania pierwszej pomocy obejmuje również zapoznanie się ze składaniem zgłoszeń pod numerami alarmowymi i sposoby uspokojenia poszkodowanego, jeśli wystąpi u niego panika. Podstawowych elementów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej uczą się dzieci w szkołach podstawowych, a dalsze zasady omawiane są w szkołach średnich i powtarzane nawet na studiach.

Nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowa

Tutaj można znaleźć przykładowe fatom do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowa   – https://www.sklepratownik24.pl/medycyna-i-ratownictwo/manekiny-i-fantomy.html

Najważniejszą zasadą udzielania pierwszej pomocy wydaje się prawidłowe postępowanie przy zatrzymaniu akcji serca, czyli resuscytacja krążeniowo-oddechowa. W ramach prób przywrócenia akcji serca wykonuje się naprzemiennie 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 oddechy ratownicze u dorosłych oraz 15 uciśnięć i 2 oddechy ratownicze u dzieci, wcześniej poprzedzone 5 oddechami ratowniczymi. Choć zasady te wydają się proste i łatwe do zapamiętania, bardzo ważne jest tu miejsce uciśnięć i sposób ich wykonywania. Dlatego w nauce przydatny jest fantom do resuscytacji, który pozwala na dokładne przećwiczenie prób przywracania oddechu. Wiele fantomów posiada system, który powiadamia o prawidłowym tempie i sposobie wykonywania uciśnięć, przez co są one niezwykle cennym materiałem przy nauce resuscytacji.

 

Related posts