Praca na wysokosci

Dobry hełm ochronny w pracy?

Dobry hełm ochronny w pracy? Polski ustawodawca w nawiązaniu do przepisów unijnego prawa pracy nałożył na wszystkich pracodawców obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym także do zapewniania wszystkim pracownikom zatrudnionym na stanowiskach tego wymagających, odpowiedniego stroju ochronnego. Podstawą każdego stroju ochronnego powinna być ochrona rzeczy najważniejszej – głowy pracowników, gdyż to poprzez jej uszkodzenia najłatwiej doznać ciężkich obrażeń mogących skutkować trwałym kalectwem czy nawet w skrajnych przypadkach śmiercią. Jak dobrać hełmy ochronne dla naszych pracowników, aby rzeczywiście spełniały one swoje zadanie?

Read More