Praca na wysokosci

Dobry hełm ochronny w pracy?

Dobry hełm ochronny w pracy?

Polski ustawodawca w nawiązaniu do przepisów unijnego prawa pracy nałożył na wszystkich pracodawców obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym także do zapewniania wszystkim pracownikom zatrudnionym na stanowiskach tego wymagających, odpowiedniego stroju ochronnego. Podstawą każdego stroju ochronnego powinna być ochrona rzeczy najważniejszej – głowy pracowników, gdyż to poprzez jej uszkodzenia najłatwiej doznać ciężkich obrażeń mogących skutkować trwałym kalectwem czy nawet w skrajnych przypadkach śmiercią. Jak dobrać hełmy ochronne dla naszych pracowników, aby rzeczywiście spełniały one swoje zadanie?

Określone normy ochronne
Podstawą w doborze hełmów ochronnych powinno być spełnianie określonych norm związanych z certyfikatami gwarantującymi odpowiedni poziom bezpieczeństwa – wielu pracodawców poprzestaje na zakupie najtańszych kasków pochodzących z importu, jednak rzadko kiedy spełniają one rzeczywiście swoją funkcję. Jest to przeważnie jedynie sposób na obejście przepisów prawa i zapewnienie swoim pracownikom kasku zgodnie z przepisami. Taki kask ochronny w żaden sposób jednak nie chroni przed urazami głowy, a w niektórych przypadkach może nawet spowodować większe obrażenia!

Kask na stanowisko pracy
Kolejną kwestią w przypadku hełmów ochronnych jest ich dobór do odpowiedniego stanowiska pracy. Jeżeli dana praca wiąże się z wysiłkiem fizycznym lub przebywaniem w wysokich temperaturach, to kask powinien gwarantować odpowiednią wentylację głowy – nawet na zwykłej budowie w czasie lata powinniśmy stosować tego typu kaski, aby zapobiec udarom słonecznym i innym powikłaniom związanym z przegrzaniem organizmu

Źródło: Hełmy Ochronne do Pacy w Przemyśle

Related posts