Obuwie

Dobre obuwie ochronne do pracy

Dobre obuwie robocze

Dobierając obuwie robocze dla pracowników pracujących w warunkach wymagających używania takiego obuwia, konieczne jest pójście na kompromis pomiędzy unormowaniami prawnymi z zakresu BHP i spełnieniem norm dla obuwia ochronnego i roboczego, a komfortem pracy. Dobre obuwie robocze, oprócz najbardziej pożądanych cech konstrukcyjnych dopasowanych do środowiska pracy, powinno być jednocześnie wygodne dla pracownika. Ten drugi czynnik decyduje bowiem o efektywności pracy, a ta, z punktu widzenia pracodawcy, powinna mieć znaczenie pierwszorzędne.

Ryzyko i ochrona
Dobierając obuwie robocze, należy przede wszystkim przeanalizować czynniki ryzyka występujące w miejscu pracy. W praktyce konieczne jest zdefiniowanie, czy w związku z wykonywaną pracą pracownicy narażeni są na:
– uszkodzenia stóp wskutek stłuczenia i zmiażdżenia przez otaczające ich przedmioty,
– przebicia lub przecięcia stóp wskutek pracy z ostrymi elementami,
– wstrząsy i wibracje generowane przez maszyny i urządzenia, z którymi pracują bądź też występujące na sąsiednich stanowiskach pracy,
– poruszanie się po śliskim lub nierównym podłożu, utrudniającym bezpieczne poruszanie się i / lub destabilizującym stopę,
– działanie czynników chemicznych mogących uszkodzić tkanki i / lub przeniknąć do wnętrza organizmu,
– oddziaływanie skrajnych temperatur,
– porażenia prądem lub możliwość wywołania wybuchu wskutek pracy w strefach zagrożonych wybuchem w nieodpowiednim (nieelektrostatycznym) obuwiu.

Na podstawie tak przeprowadzonej analizy, uwzględniającej również stopień zagrożenia (nie wszystkie ryzyka są na tyle duże, by rzeczywiście można je było uwzględniać), należy dobrać obuwie o cechach konstrukcyjnych zapewniających możliwie duży komfort i jak najpełniejszą ochronę, wykonane z trwałych materiałów, gwarantujących bezpieczeństwo stopom i całym kończynom dolnym.

Trwałość
Dobre obuwie robocze powinno być trwałe z dwóch podstawowych względów:
– im większa trwałość obuwia, tym lepsza ochrona, i to niezależnie od warunków pracy,
– szybkie zużywanie się obuwia wymaga częstej wymiany butów i ponoszenia większych nakładów finansowych, co oczywiście zwiększa koszt zatrudnienia, zmniejszając jednocześnie opłacalność działalności.

Źródło: Beta24.pl

Related posts