Rękawice

Ochrona dłoni – rękawice ochronne

Przepisy kodeksu pracy w sposób jasny i zrozumiały formułują warunki, w jakich odbywać ma się świadczenie pracy – jednym z kluczowych obowiązków każdego pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, które to systematycznie sprawdzane są przez odpowiednie inspekcje. Warto już na wstępie zaznaczyć, że niewywiązywanie się z obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy swoim pracownikom skutkuje odpowiedzialnością nie tylko w momencie wypadku, ale już po samym ujawnieniu braków w bezpieczeństwie w danej firmie. Jednym z aspektów BHP jest ubiór pracowników. Ubranie pracownika od pracodawcy? Polski ustawodawca uznał, że pracodawca…

Read More