Obuwie

Zabezpiecz swoje stopy przed urazami, czyli jak dobrać obuwie ochronne do własnych potrzeb

Wiele zakładów pracy nie traktuje ogólnie przyjętych zasad BHP wystarczająco poważnie. Biorąc pod uwagę to, jak wiele wypadków zdarza się w pracy- zarówno tych, które kwalifikują się jako „wypadek przy pracy”, jak i tych wynikających z roztargnienia czy zaniedbań pracowników- powinniśmy bardziej zwracać uwagę na organizację miejsca pracy czy też kwestię wykorzystania indywidualnych i zbiorowych środków ochrony osobistej. Jednym z bardziej rozpowszechnionych zaniedbań w związku z bezpieczeństwem pracy jest wykorzystanie nieodpowiedniego obuwia.

Read More